Kan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som sedan 2006 drivs av Västarvet i samarbete med barn i åldern 0-2 år. Vi producerar föreläsningar, utställningar och handledningar.

Från bloggen #1

Kan själv! i Utställningshallen på Öckerö bilbiotek

Nu har utställningen kommit till Öckerö bibliotek och där kommer den att finnas ända till den 16 juni. Vi hoppas att det blir många barn som får möjlighet att besöka den under den tiden. Utställningen står fint i bibliotekets utställningshall[…]

Från bloggen #2

Kan själv! tipsar om konferensen Förskolans yngsta barn

Igår var jag på konferensen som handlar om de yngsta barnen, 1-2 åringarna, i förskolan. Arrangör var Lärarutbildning AB och föreläsare var förskollärare och författare Lena Edlund, professor Gustaf Gredebäck från Baby och barnlabbet vid Uppsala Universitet, Sara Krokström förskollärare[…]

Månadens Janusz

about me

Vad feber, hosta och uppkastningar är för läkaren är skratt, tårar och rodnad för pedagogen.

Om Kan själv!

about meKan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete för barn i åldern 0-2 år som har pågått sedan 2006. Det har resulterat i föreläsningar, handledningar och två olika utställningar, Kan själv! – en kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta och Kan själv! – en upplevelse av natur för de allra minsta. Kan själv! har fått en fantastisk respons från barn, föräldrar och förskolepersonal och från dem som haft utställningarna i sina lokaler. Utställningarna har hittills visats i 23 av Västra Götalands 49 kommuner och besökts av nästan 22 000 barn och medföljande vuxna. Läs mer om oss här!