”Vad feber, hosta och uppkastningar är för läkaren är skratt, tårar och rodnad för pedagogen.” Så skriver Janusz Korczak i inledningen till sin bok Pedagogiska ögonblick. Vad kan han mena med det? Jag tror att han vill att vi ska[…]

Läs mer »

”Pedagoger lägger sig gärna till med de vuxnas privilegium: att iaktta barnen, inte sig själva, att lägga märke till barnens brister, inte sina egna.” Så skriver Janusz Korczak i boken Barnets rätt till respekt och det är väl rätt klart[…]

Läs mer »

”Låt barnet göra fel.” Så skriver Janusz Korczak i boken Hur man älskar ett barn. Vad kan han mena med det? Ja, han skriver själv så här: ”Vi ska inte försöka förekomma varje handling, sätta barnet på rätt spår vid[…]

Läs mer »

”Vi tillåter inte barnen att organisera sig. Vi är fulla av förakt, misstro och förtrytelse, vi bryr oss inte om vad de tycker. Men utan medverkan av experter kommer vi inte att lyckas; och det är barnen som är experterna.” Så[…]

Läs mer »

”Respekt och beundran visas för det som är stort, för det som tar mycket plats. Men det som är litet anses obetydligt och ointressant.” Så skriver Janusz Korczak i boken Barnets rätt till respekt. Vad menar han med det? Ja, jag[…]

Läs mer »

Juni Månadens Janusz får stå kvar hela augusti också för den är så viktig. ”Vi tvingar denna hälft (barnen) att axla mänsklighetens ansvar imorgon, men ger dem ingen av de mänskliga rättigheterna i dag.” Det är som sagt ganska hårda ord[…]

Läs mer »

I boken Hur man älskar ett barn säger Janusz Korczak så här; ”Vi tvingar denna hälft att axla mänsklighetens ansvar imorgon, men ger dem (barnen) ingen av de mänskliga rättigheterna idag.” Vad menar han med det? Jag tror att han[…]

Läs mer »

I boken Barnets rätt till respekt säger Janusz Korczak så här: Det är som om det fanns två sorters liv; det ena allvarligt, respekterat, det andra ett mindre värdefullt, som tolereras med överseende. Vad menar han med det? Jag tror[…]

Läs mer »

I boken Barnets rätt till respekt skriver Janusz att ”Vi bemöter inte barnen med allvar därför att de har sina liv framför sig.” Vad menar han med det? Meningen finns i kapitlet som handlar om vuxnas ringaktning och misstro. Jag[…]

Läs mer »

I boken Barnets rätt till respekt säger Janusz Korczak så här: ”När jag leker eller pratar med ett barn förenar sig ett ögonblick av mitt liv med ett ögonblick av barnets liv, och dessa båda ögonblick har samma mognadsgrad.” Vad[…]

Läs mer »