De (politikerna) överlägger och beslutar även om barnen. Men vem frågar de oskyldiga barnen om deras åsikter och medgivande? Vad kan de små överhuvudtaget ha att säga? Så skriver Janusz Korczak i boken Barnets rätt till respekt. Det är i[…]

Läs mer »

1929 skrev Janusz Korczak så här i boken Barnets rätt till respekt: ”Från vår tidigaste barndom har vi fått lära oss att det som är stort är mera värt än det som är litet”. Citatet kommer från kapitlet som handlar[…]

Läs mer »

I boken Barnets rätt till respekt påminner Janusz Korczak oss om att barn har olika förutsättningar genom att säga så här: ”Jämsides med några få barn, för vilka glädje och fest hör till det normala, för vilka livet är en[…]

Läs mer »

I boken Barnets rätt till respekt skriver Janusz Korczak ”Vi (vuxna) accepterar inte att barnen kan göra misstag utan att ha onda avsikter.” Vad menar han med det? Jag tror att han vill göra oss uppmärksamma på att vi inte[…]

Läs mer »

I boken Barnets rätt till respekt säger Janusz Korczak så här: ”Trampa inte ner, misshandla inte och överlämna inte barnen åt morgondagens slaveri; förkväv inte, skynda inte på, pressa inte barnen.” Vad menar han med det? Jag tror att han[…]

Läs mer »

”Vinner alla vuxna som spelar schack med barn?” Månadens citat av Janusz Korczak är en fråga som Janusz ställer i kapitlet ”Barnets rätt att vara sig själv” i boken Barnets rätt till respekt. Vad menar han med sin fråga? Jag[…]

Läs mer »

”Det krävs allt fler år av mödosamma studier, allt fler skolor, examina, tryckta ord. Och det lilla svaga barnet som bara levat en kort tid har ingenting läst, förstår så lite…” Så här skriver Janusz Korzcak i boken Barnets rätt[…]

Läs mer »

”Barnen utgör en avsevärd del av hela mänskligheten, av befolkning, folk och nationer, de är invånare, medborgare och våra ständiga följeslagare. De har funnits, de finns här nu, och kommer alltid att finnas.” Det här citatet finns i kapitlet ”Rätten[…]

Läs mer »

”Vi döljer våra egna fel och tvivelaktiga handlingar. Barnen förväntas inte kritisera eller lägga märke till våra brister, dåliga vanor eller löjliga särdrag. Vi utger oss för att vara perfekta.” Så inleds det lilla kapitel i boken ”Barnets rätt till[…]

Läs mer »