Föreläsning Kan själv!

Under barnkulturkonferensfestivalen berättar Ida Lagnander om små barns rätt till kultur utifrån det pedagogiska utvecklingsarbetet Kan själv!

Comments are closed.