Föreläsning Kan själv! en ljudupplevelse

Föreläsning i och om utställningen Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta i Kungsbacka Konsthall, Kulturhuset Fyren.

Hur ser de minsta barnens ljudvärld ut och på vilket sätt skiljer den sig från vår vuxna? Hur skapar barn ljud och finns det vissa ljud som de tycker bättre om än andra? Hur kan du som vuxen stötta de minsta barnen i deras utforskande av ljud?
I den föreläsning som hör till utställningen Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta får du ta del av de kunskaper och erfarenheter om små barns ljudskapande som vi fått under den förstudie vi genomförde tillsammans med barn 2013. Vi ger idéer och tips på hur man kan bemöta barns ljudskapande och ge goda förutsättningar för små barn att skapa ljud. Du får också en visning av utställningen och förslag på hur du kan jobba med ljud på liknande sätt i förskolan.

Föreläsare/ledare är Ida Lagnander, förskollärare, Västarvet och tonsättare Johan Svensson.

Comments are closed.