Från bloggen...

framsida-forskolans-yngsta-barn_webb-187x265

Igår var jag på konferensen som handlar om de yngsta barnen, 1-2 åringarna, i förskolan. Arrangör var Lärarutbildning AB och föreläsare var förskollärare och författare Lena Edlund, professor Gustaf Gredebäck från Baby och barnlabbet vid Uppsala Universitet, Sara Krokström förskollärare och Katinka Leo utvecklingsledare från Vaxholms stad.
Konferensen genomfördes för andra året i rad och jag hoppas verkligen att den kommer att bli årligen återkommande.
Temat för årets konferens var ”Hur tar vi vara på 1-2 åringarnas nyfikenhet och lust?” och föreläsningarna handlade bland annat om hur både den miljö och det material vi erbjuder påverkar barnens lärande. Vikten av att kunna uttrycka att barnen utför ett arbete och kunna benämna deras utforskande och lärande lyftes fram. Och så fick vi lära oss, genom några olika forskningsresultat, hur viktig motoriken är för utvecklingen av det lilla barnets sociala kognition (Term som avser verbal och icke-verbal kommunikation i dagligt samspel med andra människor och med samhällsfenomen överhuvudtaget. Källa: Natur och Kulturs Psykologilexikon).
Det jag funderat över efter konferensen är varför vi talar så mycket om hur vi kan maximera barnens lärande och så lite om vad vi kan lära oss av dem. Vi tycks vara så fokuserade på att leda barnens lärande mot våra vuxna mål och glömmer bort att barnen kan lära oss mycket om hur livet kan levas.

I Kan själv! finns det inga tankar om att barnen ska ha med sig en viss kunskap när de går ifrån utställningen. Vi tycker inte att vi behöver veta vad de tar med sig därifrån. Vi presenterar en miljö, olika material, föremål och ljud på ett sätt så att passar barnens utforskande arbetssätt. Men deras upplevelser och de kunskaper de inhämtar är deras egna. En sak som jag ofta tänker på när jag iakttar besökande barn är deras tålamod. Hur de tar god tid på sig för att utforska en fjäder till exempel. I deras återupprepande arbetssätt finns det tid att lägga märke till många olika saker. Fjäderns rörelse, stålets kyla och ljudet. Det tålmodiga och grundliga arbetssättet där flera sinnen aktiveras borde vi vuxna ta lärdom av.

_ISP8138 2

Kommentera