Från bloggen...

Statens_Musikverk_logo_2rad

Innan påsk kom det besked från Statens musikverk om vilka projekt som fått pengar i årets första ansökningsomgång till samarbeten i musiklivet. Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta är ett av dem! Jag är naturligtvis riktigt glad och väldigt tacksam å alla små barns vägnar. Stödet från Musikverket gör det möjligt att fortsätta det givande och viktiga samarbetet med tonsättaren Johan Svensson under produktionen och turnén med utställningen.
Det är också lite hedrande att Kan själv! nämns som ett av de projekt som fått stöd när man presenterar beskedet på Musikverkets hemsida så här:
”En musikdramatisk föreställning om fångenskap, en turnerande utställning där barn får skapa ljud och ett projekt som sammanför kvinnliga artister inom urban musik från Sverige och Holland. Det är några exempel på projekt som får stöd från Musikverket i den första ansökningsomgången under 2014.”

Det är 52 olika projekt som får dela på 10 miljoner och då är jag ju såklart nyfiken på om det är något annat som har de allra minsta barnen som målgrupp. Det finns ett par som kanske kan gälla också de allra minsta; Kulturfyren: Barn på Skeppsholmen Projektets sammanfattning: ”Projektet är en plattform för flerkulturell och nyskapande barnkultur på en gemensam plats; ett forum för frilansande professionella artister med inriktning på barnkultur. Syftet är att fylla ett tomrum i utbudet i Stockholms centrum sommartid.” Maria Jonsson: Långt bort i skogen – en audiovisuell föreställning Projektets sammanfattning: ”Projektet går ut på att skapa en musikföreställning för barn där traditionsmusik och äldre arkivmaterial möter ny audiovisuell teknik.” och så hittade jag ett projekt som jag tror att barn i åldern 0-2 år nog skulle vara rätt så intresserade av om de fick möjlighet att ta del av det; Axelsson & Nilsson Duo: Under the looking glass Projektets sammanfattning: ”Under the looking glass är ett samarbete med kompositören Hanna Hartman där små, knappt hörbara ljud sätts under lupp. Ljud från instrument och objekt förstärks och blir en helhetsupplevelse i en rumslig klangsfär.”

Jag ska naturligtvis försöka att hålla ett extra öga på just de här projektet för att se om de kommer att nå också små barn.

Kommentera