Från bloggen...

”Vi döljer våra egna fel och tvivelaktiga handlingar. Barnen förväntas inte kritisera eller lägga märke till våra brister, dåliga vanor eller löjliga särdrag. Vi utger oss för att vara perfekta.”

Så inleds det lilla kapitel i boken ”Barnets rätt till respekt” där Janusz funderar kring varför vi vuxna inte ger barnen möjligheter att kritiserar oss.
Nu får de den möjligheten genom ett tilläggsprotokoll till FN´s konvention om barnets rättigheter som trädde i kraft den 14 april. Det innebär att de barn som inte får sina rättigheter uppfyllda och inte har någonstans att vända sig med sina klagomål kan göra det direkt till FN´s barnrättskommitté. Bravo! Även om det tagit tid, Barnkonventionen är den sista av alla konventioner för mänskliga rättigheter som får en individuelle klagomekanism. Läs gärna mer hos Barnombudsmannen och FN.

Janusz ställer sig frågan ”Hur vågar vi kritisera och anklaga barnen?” . Han påpekar så riktigt att vi vuxna är långt ifrån perfekta och vi måste kunna ta emot kritik från barnen, lyssna på deras synpunkter och respektera deras åsikter.

Kommentera