Från bloggen...

KulturbrygganLogo_rosa

Nu kan det inte bli så mycket bättre!
Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta får ta del av de pengar som Kulturbryggan delade ut igår. 15 projekt fick dela på lite mer än 5 miljoner kronor i Genomförandestöd. Vi känner oss så klart väldigt glada och å alla små barns vägnar vill vi tacka för att också Kulturbryggan förstår att det är viktigt och riktigt att satsa på de allra minsta.
Projekten presenteras bara med projektnamn så det är svårt att veta om något mer vänder sig till små barn. Vi hoppas att projektet som Folkets Bio i Malmö ska genomföra, Barnens biograf, tänker på att erbjuda de minsta barnen bra filmupplevelser. Vi följer och kollar upp!

Kommentera