Från bloggen...

Ögonblicksbild 1 (2014-04-29 17-17)

Nu är formgivningen av den tredje utställningsmiljön i Kan själv! klar. Tofte Lamberg har skapat en utställning som innehåller 6 olika delar. Det kommer att finnas möjligheter för de barn som besöker utställningen att få prova på att ljuda både akustiskt och elektroniskt.
Formgivningen har varit en process där vi diskuterat Toftes olika förslag utifrån rapporten från förstudien. Den kunskap som vi fått från de deltagande barnen har Tofte omsatt i sin formgivning. Han har tillmötesgått barnens önskemål om att kunna ljuda tillsammans, få njuta av hjärtats trygga slag, känna ljud och möta olika ljudande material.
Några saker känner man igen från tidigare Kan själv! utställningar och det är sådant som bara måste finnas med. Det lutande planet, möjligheten att få krypa in och ut, en plats att vila på, stora delar som kan användas av flera barn samtidigt och så kommer det så klart att finnas en stor mängd av små föremål.
Utställningens delar bygger på att mindre trianglar fogas samman. Tittar man på modellen lite från ovan så kan man få en känsla av att det är ljudvågor, impulser, som rör sig över golvet. Annars är det inte så mycket i formgivningen som skvallrar om att det handlar om ljud. Vi tror att det kan tilltala de minsta barnen som ju tycker om att tänka rätt så fritt.

Kommentera