Från bloggen...

IMG_5081I utställningen Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta ska barnen kunna utforska, skapa och undersöka olika typer av ljud. Under förstudien lärde vi oss att barnens ljudskapande ofta uppstod när de mötte material och föremål. Vi lägger ner mycket tid på att försöka hitta material som kan ge barnen möjligheter att skapa spännande ljud. De barn som medverkade i förstudien visade att de tilltalades av ljud som var väldigt tydliga och distinkta – gärna med stor volym. Det material som bäst passar för att framkalla sådana ljud är så klart metall men problemet vi då kan få är att det kan bli för hög ljudvolym i utställningen. Det blir en balansgång mellan det som är spännande och intressant och vad som kan vara skadligt.
Vi försöker att hitta material och föremål som inte bara kan ge spännande ljud utan som också kan ge en upplevelse i hela kroppen. Det ska också vara spännande att ta och känna på det, kanske smaka på det. Är du nyfiken på hur vår ljudjakt går till kan du titta på den här filmen.

Kommentera