Från bloggen...

Radioprogrammet ”Barnen” i Sveriges Radio P1 gör alltid väldigt intressanta program. De lyfter fram viktiga frågor som rör barn och ungdomar. I programmen får barnen göra sina röster hörda. Tyvärr är det väldigt sällan som de allra minsta barnen får ha huvudrollen i programmen. I en kort serie tittar man på hur barns möjligheter till inflytande och delaktighet kan se ut. Där handlar ett av programmen om barns inflytande i leken på förskolan. Det är bara de lite större barnen som får komma till tals och berätta om hur de kan påverka sin dag på förskolan. Men ta ändå en stund och lyssna på kloka barn som bland annat uttrycker sina åsikter om storlek på barngruppen och personaltätheten. Förslaget 4 barn och en vuxen låter väl rätt bra tycker jag. Inflytande i leken – på riktigt eller på låtsas?

I Kan själv! utställningarna vill vi att de besökande barnen ska få ha ett stort inflytande över sitt besök. Vi ber de vuxna som följer med att försöka hålla sig i bakgrunden och låta barnens själva bestämma över vad de vill undersöka och hur de vill röra sig i utställningen. Det betyder inte att de vuxna ska lämna barnen vind för våg utan de ska vara tillgängliga för barnen och ge dem bekräftelse på det de gör och hjälp när de ber om det.

Kommentera