Från bloggen...

jubileumsmärke

Idag är det 25 år sedan som FN´s generalförsamling antog Konventionen om barnets rättigheter. Sveriges regering var rätt så snabba på att ratificera konventionen, det gjordes året efter, och Sverige var ett av de första länderna i världen som gjorde så och det har vi all anledning att vara stolta över.
Inför jubileumsåret 2014 startade Socialdepartementet upp en kampanj för att uppmärksamma de 25 årens arbete med konventionen. De tog bland annat fram ett märke som kan användas av statliga myndigheter, landsting, regioner och kommuner. Till märket hör en text som säger en del om hur det står till med barnets rättigheter. Den både slår fast och uppmanar att ”arbetet med barnets rättigheter fortsätter”.
Det räcker inte att ratificera, skriva under ett papper, utan genomförandet av konventionen kräver ett ständigt pågående arbete. Sverige får fortfarande kritik från barnrättskommittén vid våra rapporteringar vart femte år. Konventionen är långt ifrån implementerad/förverkligad/genomförd i våra statliga, regionala eller kommunala verksamheter.
Utvecklingsarbetet med Kan själv! är ett sätt att jobba in konventionen i Västarvets verksamhet. Kan själv! fungerar förhoppningsvis som en förebild för andra och vi vill visa hur mycket både barnen och verksamheten har att vinna på att använda FN´s konvention om barnets rättigheter som ett verktyg. Vi måste sluta att se på konventionen som en belastning som försvårar för oss. Genom att följa konventionen skapar vi, tillsammans med barnen, en kulturverksamhet som blir så mycket bättre än om vi inte gjorde det.
Det är många som uppmärksammar konventionens jubileum. Rädda Barnen och UNICEF så klart och Västra Götalandsregionens utvecklingsenhet för barns hälsa och rättigheter har under hösten genomfört en frågekampanj om barnets rättigheter.

Kommentera