Från bloggen...

I måndagskväll var jag och tonsättare Johan Svensson på förskolan Viljan utanför Kungälv och berättade om Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta. 15 av deras barn deltog i den förstudie som vi genomförde på våren 2013 och som ligger till grund för formgivning och innehåll i utställningen. Det var roligt att få dela med oss av det vi lärde oss från barnen om deras ljudskapande. Det blev samtal kring om det är möjligt att kompa även om man inte ”kan” spela ett instrument, vad som är musik och vad som inte är det, hur vi som vuxna ska förhålla oss till dilemmat att ljud också kan upplevas som störande och skadligt – spännande diskussioner och vi har verkligen inga rätta svar, det finns det nog inte.
Jag hann också med en snabb rundtur ut på avdelningarna för att titta på delarna från de gamla Kan själv! utställningarna. Vi har gjort så att Viljan har fått ta över det som går att återanvända och så blir det en del av deras inomhusmiljö. Det är roligt att utställningarna på så sätt får ett andra liv och det är fin marknadsföring för Kan själv!

Tekniska väggen från det blåa huset i Kan själv! - en kulturhistorisk upplevelse för de allra minstaGrottan från Kan själv! - en upplevelse av natur för de allra minsta
Klippan från Kan själv! - en upplevelse av natur för de allra minsta Verandan från Kan själv! - en kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta

Kommentera