Från bloggen...

Statens_Musikverk_logo_2rad

Igår kom beslutet från Statens Musikverk om vårens bidragspengar. Kan själv! fick fortsatt stöd och det är vi så klart jätteglada och tacksamma för. Det innebär att tonsättare Johan Svensson kan fortsätta att följa med under turnén. Han kan fortsätta med att se till att ljuden som barnen möts av håller en hög kvalité, han kan vara med på föreläsningarna för förskolepersonal för att berätta om hur värdefullt det är för små barn att få skapa och undersöka ljud och han kan göra sina insamlingar av de besökande barnens ljud till det verk för vuxna som han ska komponera. Nu väntar vi bara på besked från Statens Kulturråd om bidrag för Johans arbetstid för själva komponerandet.

Kommentera