Från bloggen...

För ett tag sedan kom det ett paket på posten. I paketet låg boken Rum för de yngsta, Barns och föräldrars delaktighet i kulturverksamheter. Författare är Barbro Johansson och Frances Hultgren och boken är resultatet av deras följeforskning av projektet Barnens Kulturrum i Borås. Projektet avslutades på bästa tänkbara sätt genom att man öppnade Knacka på i anslutning till Borås Stadsbibliotek. I boken kan man läsa hur arbetet med Kan själv! utställningarna inspirerat både föräldrar och personal under projektets gång.
Det är roligt att läsa om Kan själv! i ett sådant här sammanhang. Det känns fint att veta att andra lagt märke till, förstått och uppskattat det som vi gjort.
Läs gärna boken, det finns många viktiga tankar kring små barns deltagande och inflytande.

Kommentera