Från bloggen...

SoundwavesNär vi föreläser om och visar utställningen Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta så berättar ofta förskolepersonalen om den rädsla de har inför att uppmana barnen att skapa ljud. De vill hellre få barnen att låta mindre. Men måste det här bli en konflikt. Går det inte att undersöka och utforska ljud utan att det blir skadligt?
Prevent är en ideell organisation som vill inspirera och stödja arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete och de har tagit fram en ljudguide för förskolan i samarbete med tre förskolor. Där finns både information om hur ljud och buller påverkar barn och personal och goda förslag på hur man kan förändra ljudmiljön. Med hjälp av flera filmer berättar de om hur det går att minska ljudet i vardagens arbete. Genom att till exempel dela upp stora rum i flera mindre, erbjuda legoklossar i sorterade färger, använda belysningen som ljuddämpar osv. Men de ger också förslag på hur arbetssättet och pedagogiken kan användas för att påverka ljudnivån. Missa inte heller deras podcasts om ljudmiljöer för de är väldigt bra och informativa.
På våra föreläsningar brukar vi uppmana personalen att tillsammans med barnen bli mer uppmärksamma på alla ljud som skapas i förskolan. Gå på ljudjakt med barnen, spela in ljud som barnen skapar och lyssna på ljuden och diskutera dem. Ge barnen ord och begrepp för olika typer av ljud. Vi brukar föreslå att man kan skapa rutiner kring ljudandet precis som inför målandet. Man bestämmer en plats och tid för ljudandet. Planerat, förväntat och valt ljudande är mycket mindre skadligt än ljud som vi tvingas att lyssna på.
Något som vi ofta glömmer när det gäller ljud och trötta öron är det som Claes Möller, professor vid Audiologiskt forskningscentrum i Örebro säger i en av filmerna; ”Andra människors röster är den värsta bullerkälla som finns”

Kommentera