Från bloggen...

logoNu går det att anmäla sig till Barnrättsdagarna i Örebro 12 – 13 april 2016. Årets tema, Barnkonventionen som  lag i praktiken, är övergripande och gäller alla barn men jag är naturligtvis nyfiken på om det finns någon av alla föreläsningar som har fokus på de allra minsta. Efter en titt i programmet kan jag konstatera att de inte är så synliga men föreläsningen ”Barnkonventionen i förskolan” där man kommer att prata om hur konventionen kan användas för att höja kvalitén i förskolan verkar spännande. Man kommer också att diskutera om Förskolans läroplan har barnets perspektiv eller ett barnperspektiv. Föreläsningar som handlar om barn som anhöriga, barn i vårdnadstvister, barn i migration och barns delaktighet rör naturligtvis även de minsta.
Barnrättsdagarna arrangeras av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset och är ett viktigt forum för att diskutera barnrättsfrågor.

Kommentera