Från bloggen...

YPT_Baby_showpageOne Thing Leads to Another är en fantastisk titel på en teateruppsättning för de allra minsta barnen. Det är precis så som de små barnen jobbar. En sak leder alltid till något annat. Ett föremål på golvet som foten stöter emot kan få barnet att byta riktning och ändra sin planering. Det här kan för oss vuxna uppfattas som väldigt planlöst och ostrukturerat, impulsstyrt skulle säkert någon kunna kalla det. Men om vi försöker se det ur barnets perspektiv, hur är det då? Jag tror att det handlar om det lilla barnets stora nyfikenhet. När foten träffar föremålet och det kanske uppstår ett ljud så dras uppmärksamheten dit och …… det där kan ju vara intressant. Det lilla barnet är här och nu och har inga problem med att ändra i sin planering. Är det nya föremålet tillräckligt intressant så finns det ju ingen anledning att inte ta chansen att undersöka det. Vi vuxna borde låta oss inspireras av de små barnen och våga ändra vår planering ibland, för att upptäcka mer.
Föreställningen har framförts av Young People Theatre i Toronto, Kanada under februari månad. Teatern har producerat föreställningar för barn och unga sedan 1966. One Thing Leads to Another har spelats för barn i åldern 3 – 12 månader och så här presenteras föreställningen på deras hemsida:
Små barn använder alla sina sinnen för att lära sig om världen – därför kommer våra artister att samarbeta med YPT yngsta publik någonsin med hjälp av musik och lockande visuella och taktila upplevelser.I föreställningen omvandlas vardagliga föremål till fantastiska fenomen. Efter föreställningen får barnen och deras medföljande vuxna experimentera med föremålen på scenen.

Kommentera