Från bloggen...

JanuszI boken Barnets rätt till respekt säger Janusz Korczak så här: ”När jag leker eller pratar med ett barn förenar sig ett ögonblick av mitt liv med ett ögonblick av barnets liv, och dessa båda ögonblick har samma mognadsgrad.” Vad menar han med det?
Meningen finns i kapitlet Rätten till respekt och jag tror att det handlar om synen på barnet som en medmänniska. Vi ska respektera barnet som en fullvärdig människa och mötet mellan barn och vuxen måste vi låta ske på lika villkor. Båda upplevelserna av mötet är alltså lika mycket värda även om vi uppfattar mötet på olika vis och kanske tar med oss olika erfarenheter och kunskaper från mötet.
Ett besök i en Kan själv! utställning skapar många möten mellan barn och vuxna, många ögonblick som förenas. Jag hoppas att alla vuxna förstår att alla dessa ögonblick har samma mognadsgrad.

 

Kommentera