Från bloggen...

P1010454 X
Kan själv! deltog i Vetenskapsfestivalen i Göteborg i förra veckan. Det var i form av en föreläsning där jag funderade kring små barn. Om hur lika de kan vara i sitt undersökande av sin omvärld och om hur unika de är i förhållande till oss vuxna och äldre barn. Föreläsningen var mitt i Nordstan och jag hade ärligt talat inte förväntat mig någon större publik mitt i köpruschen en söndag eftermiddag men det var ett 20-tal intresserade som tog sig tid att lyssna och samtala lite om de minsta. Kul!
Jag berättade om hur Kan själv! turnerar i Västra Götalandsregionen och fick frågan om det går att se någon skillnad på hur barn från stad respektive landsbygd tar sig an utställningarna. Det gör det inte! Skillnaderna ligger hos det enskilda barnet. Varje barn har sitt speciella sätt att upptäcka en Kan själv! utställning. Det finns likheter i alla små barns undersökande. Till exempel hur de organiserar, jämför, systematiserar och sorterar småföremålen efter färg, form eller storlek. Men barnen är också unika i hur de går till väga. En del är snabba, andra försiktigt avvaktande. Vissa springer igenom utställningen för att sedan gå tillbaka och prova varje del medan andra börjar med en utställningsdel och sen inte kommer längre för det räckte för dem.
Årets tema Unika men lika” passade så fint för att berätta om Kan själv! arbetet och det var roligt att få delta i ett sammanhang utanför förskolans och kulturens värld.

Kommentera