Från bloggen...

olbannerleftInfancy är en tidskrift som berättar om aktuell forskning kring små barn. Den är kopplad till The International Congress of Infant Studies och finns numera tillgänglig på nätet. Vill en ha tillgång till ett helt nummer så kostar det pengar men det går fint att ta del av sammanfattningarna alldeles gratis. I varje nummer finns det också några artiklar som är fria att ladda ner. I det senaste numret finns bland annat en artikel som handlar om en forskning som är gjord tillsammans med barn i åldern 10-12 månader. Undersökningen handlade om att försöka ta reda på vad det finns för samband mellan barnens språkliga utveckling och deras pekande. Spännande så läs den gärna.
I aprilnumret publicerades en artikel om en studie där det bekräftades att små barn använder sin vilja att hjälpa andra/varandra oavsett om det finns någon som ser handlingen eller ej. Barnen har alltså inget behov av att få bekräftelse eller beröm för att de utfört en god handling, de gör det ändå.
Lars H Gustafsson lyfter också fram barnens förmåga till omtanke och medkänsla och visar på att den följer med dem upp i åldrarna.
I Kan själv! ser vi ofta bevis på det här bland de besökande barnen. Barnen hjälper varandra upp på höjderna, de hämtar saker till varandra, de väntar in varandra och de reagerar på när någon av deras vänner gråter och vill veta orsak och gärna trösta. Små barn är empatiska, de bryr sig om varandra och de visar omtanke utan tanke på någon egen vinst.

Kommentera