Från bloggen...

Janusz

I boken Barnets rätt till respekt säger Janusz Korczak så här: Det är som om det fanns två sorters liv; det ena allvarligt, respekterat, det andra ett mindre värdefullt, som tolereras med överseende.
Vad menar han med det?
Jag tror att att det är ganska enkelt. Han måste mena att våra vuxna liv respekteras på ett helt annat sätt än barnens. Vi ser det ju dagligen i hur vi tillåts eller inte tillåts att ta plats i till exempel media och i kulturutbud. Hur synpunkter och åsikter respekteras och värderas olika beroende på vilken ålder vi har.
I Kan själv! försöker vi behandla alla lika. Det barnen bidrar med i form av kunskap och erfarenheter om hur det är att vara liten värderas lika högt som formgivarens kunskaper om design, snickarens kunskaper om material och tonsättarens kunskaper om ljudande.
Vill du få veta mer om Janusz och hans pedagogiska arbete ska du lyssna på radioprogrammet ”Vem var Janusz Korczak” som Ylva Mårtens på Sveriges Radio gjort. Och vill du läsa en av hans böcker så har det kommit ut ett nytryck av boken ”Hur man älskar ett barn”.

Kommentera