Om Kan själv!

Kan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete för barn i åldern 0-2 år som har pågått sedan 2006 och drivs av Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen. Det har resulterat i föreläsningar, handledningar och två olika utställningar, Kan själv! – en kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta och Kan själv! – en upplevelse av natur för de allra minsta. Kan själv! har fått en fantastisk respons från barn, föräldrar och förskolepersonal och från dem som haft utställningarna i sina lokaler. Utställningarna har hittills visats i 26 av Västra Götalands 49 kommuner och besökts av över 22 000 barn och medföljande vuxna.
Förstudier
I de olika förstudier som vi gjort inom Kan själv! har vi visat att det går att uppfylla de minsta barnens rätt till deltagande och inflytande även om de ännu inte utvecklat ett verbalt språk. Barnen är experterna och de förmedlar gärna sin kunskap till oss vuxna. Kunskapen använder vi för att, bland annat, skapa utställningsmiljöer där barnen själva, på sina villkor och i sin egen takt kan skapa sin egen upplevelse.
Syftet
Syftet med Kan själv! är alltid att försöka förändra den syn på små barn där de inte tillmäts så stort värde, kompetens eller kunskap. Vi vill synliggöra de minsta barnen, deras rätt till kultur som är anpassad efter deras behov och visa att de har förmåga att kommunicera, om vi tar oss tid att lyssna.
Vem som skriver?
Jag heter Ida Lagnander och är förskollärare som jobbar som pedagog i Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.  I den här bloggen berättar jag om det pedagogiska utvecklingsarbetet Kan själv! och funderar kring de allra minsta barnen och vårt förhållningssätt gentemot dem

Kommentera