Kan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som pågått sedan 2006 och drivs av Förvaltningen för kulturutveckling i samarbete med barn i åldern 0-2 år. Vi producerar föreläsningar, utställningar och handledningar.

Från bloggen #1

Kan själv! har lämnat Vara bibliotek

Igår hämtade vi utställningen Kan själv! en ljudupplevelse för de allra minsta på Vara bibliotek. Där har den varit i ca en månad och besökts av förskolegrupper och barn tillsammans med föräldrar och andra vuxna. Dessutom har gymnasieelever från Barn[…]

Från bloggen #2

Månadens Janusz

”Barnens främsta och oantastliga rättighet är att uttrycka sina tankar, att aktivt delta i de bedömningar och domslut som gäller dem själva.” Så skriver Janusz i boken Hur man älskar ett barn. Han la till den här texten när boken[…]

Månadens Janusz

about me

Barnens främsta och oantastliga rättighet är att uttrycka sina tankar, att aktivt delta i de bedömningar och domslut som gäller dem själva.

Om Kan själv!

about meKan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete för barn i åldern 0-2 år som har pågått sedan 2006 och drivs av Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen. Det har resulterat i föreläsningar, handledningar och tre olika utställningar, Kan själv! – en kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta, Kan själv! – en upplevelse av natur för de allra minsta och Kan själv!-en ljudupplevelse för de allra minsta. Kan själv! har fått en fantastisk respons från barn, föräldrar och förskolepersonal och från dem som haft utställningarna i sina lokaler. Det är över 100 000 barn och deras medföljande vuxna som har besökt Kan själv! utställningarna på 82 platser. Vi har turnerat både i och utanför Västra Götalandsregionen och 2018 var en av utställningarna i Seoul, Syd Korea. Läs mer om oss här!