”Barnens främsta och oantastliga rättighet är att uttrycka sina tankar, att aktivt delta i de bedömningar och domslut som gäller dem själva.” Så skriver Janusz i boken Hur man älskar ett barn. Han la till den här texten när boken[…]

Läs mer »

I månadens Janusz är det dags för lite självrannsakan. I boken Barnets rätt till respekt säger Janusz Korczak så här; Vi vill att barnen ska bli bättre än vi själva är, vi drömmer om en framtidsmänniska som ska vara perfekt.[…]

Läs mer »

Vad skulle jag göra om jag blev barn på nytt? Den frågan inleder romanen Liten igen som Janusz Korczak skrev 1925. Det är en berättelse om vad som händer när han plötsligt vaknar upp en morgon och är ett barn[…]

Läs mer »

”Det skulle inte vara mycket bevänt med barnens kunskaper om de inte lärde sig av jämnåriga. Respektera denna strävan efter kunskap!” Så här skriver pedagogen Janusz Korczak i den lilla boken Barnets rätt till respekt. Vad kan han mena med[…]

Läs mer »

”Vad feber, hosta och uppkastningar är för läkaren är skratt, tårar och rodnad för pedagogen.” Så skriver Janusz Korczak i inledningen till sin bok Pedagogiska ögonblick. Vad kan han mena med det? Jag tror att han vill att vi ska[…]

Läs mer »

”Pedagoger lägger sig gärna till med de vuxnas privilegium: att iaktta barnen, inte sig själva, att lägga märke till barnens brister, inte sina egna.” Så skriver Janusz Korczak i boken Barnets rätt till respekt och det är väl rätt klart[…]

Läs mer »

”Låt barnet göra fel.” Så skriver Janusz Korczak i boken Hur man älskar ett barn. Vad kan han mena med det? Ja, han skriver själv så här: ”Vi ska inte försöka förekomma varje handling, sätta barnet på rätt spår vid[…]

Läs mer »

”Vi tillåter inte barnen att organisera sig. Vi är fulla av förakt, misstro och förtrytelse, vi bryr oss inte om vad de tycker. Men utan medverkan av experter kommer vi inte att lyckas; och det är barnen som är experterna.” Så[…]

Läs mer »

”Respekt och beundran visas för det som är stort, för det som tar mycket plats. Men det som är litet anses obetydligt och ointressant.” Så skriver Janusz Korczak i boken Barnets rätt till respekt. Vad menar han med det? Ja, jag[…]

Läs mer »

Juni Månadens Janusz får stå kvar hela augusti också för den är så viktig. ”Vi tvingar denna hälft (barnen) att axla mänsklighetens ansvar imorgon, men ger dem ingen av de mänskliga rättigheterna i dag.” Det är som sagt ganska hårda ord[…]

Läs mer »