I boken Hur man älskar ett barn säger Janusz Korczak så här; ”Vi tvingar denna hälft att axla mänsklighetens ansvar imorgon, men ger dem (barnen) ingen av de mänskliga rättigheterna idag.” Vad menar han med det? Jag tror att han[…]

Läs mer »

I boken Barnets rätt till respekt säger Janusz Korczak så här: Det är som om det fanns två sorters liv; det ena allvarligt, respekterat, det andra ett mindre värdefullt, som tolereras med överseende. Vad menar han med det? Jag tror[…]

Läs mer »

I boken Barnets rätt till respekt skriver Janusz att ”Vi bemöter inte barnen med allvar därför att de har sina liv framför sig.” Vad menar han med det? Meningen finns i kapitlet som handlar om vuxnas ringaktning och misstro. Jag[…]

Läs mer »

I boken Barnets rätt till respekt säger Janusz Korczak så här: ”När jag leker eller pratar med ett barn förenar sig ett ögonblick av mitt liv med ett ögonblick av barnets liv, och dessa båda ögonblick har samma mognadsgrad.” Vad[…]

Läs mer »

De (politikerna) överlägger och beslutar även om barnen. Men vem frågar de oskyldiga barnen om deras åsikter och medgivande? Vad kan de små överhuvudtaget ha att säga? Så skriver Janusz Korczak i boken Barnets rätt till respekt. Det är i[…]

Läs mer »

1929 skrev Janusz Korczak så här i boken Barnets rätt till respekt: ”Från vår tidigaste barndom har vi fått lära oss att det som är stort är mera värt än det som är litet”. Citatet kommer från kapitlet som handlar[…]

Läs mer »

I boken Barnets rätt till respekt påminner Janusz Korczak oss om att barn har olika förutsättningar genom att säga så här: ”Jämsides med några få barn, för vilka glädje och fest hör till det normala, för vilka livet är en[…]

Läs mer »

I boken Barnets rätt till respekt skriver Janusz Korczak ”Vi (vuxna) accepterar inte att barnen kan göra misstag utan att ha onda avsikter.” Vad menar han med det? Jag tror att han vill göra oss uppmärksamma på att vi inte[…]

Läs mer »

I boken Barnets rätt till respekt säger Janusz Korczak så här: ”Trampa inte ner, misshandla inte och överlämna inte barnen åt morgondagens slaveri; förkväv inte, skynda inte på, pressa inte barnen.” Vad menar han med det? Jag tror att han[…]

Läs mer »

”Vinner alla vuxna som spelar schack med barn?” Månadens citat av Janusz Korczak är en fråga som Janusz ställer i kapitlet ”Barnets rätt att vara sig själv” i boken Barnets rätt till respekt. Vad menar han med sin fråga? Jag[…]

Läs mer »