Från bloggen...

Janusz”Det skulle inte vara mycket bevänt med barnens kunskaper om de inte lärde sig av jämnåriga. Respektera denna strävan efter kunskap!” Så här skriver pedagogen Janusz Korczak i den lilla boken Barnets rätt till respekt. Vad kan han mena med det?
Janusz funderade kring den inlärning och kunskapsinhämtning som barn sköter på egen hand och vuxenvärldens syn på hur barns lärande borde gå till. Han verkade mena att det kan finnas skillnader, ja kanske till och med en konflikt, mellan de här olika perspektiven.
Janusz hävdade att vi vuxna ofta tror att det bara är från oss som barnen kan få ny kunskap och nya insikter. Han tyckte att de flesta vuxna saknar en tro på barnens egen förmåga att söka efter kunskap och att vi inte lyssnar på vad det är för information som barnen efterfrågar.
I Kan själv! utställningarna blir det väldigt tydligt hur barnen inspireras av varandra. De iakttar och lägger märke till hur andra utforskar och undersöker. Genom att utställningens alla delar är tillräckligt stora så har barnen stora möjligheter att ta efter och göra likadant utan att det blir trängsel. Vi uppmanar också de medföljande vuxna att låta barnen gå före och visa vägen. Väntar vi in barnen kan vi lättare förstå vad det är som intresserar dem och vi kan stötta dem i deras utforskande på deras villkor.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kulturi1/domains/kansjalvbloggen.se/wp-content/themes/wp_ks/part-related-posts.php on line 8

Kommentera