Från bloggen...

”Barnens främsta och oantastliga rättighet är att uttrycka sina tankar, att aktivt delta i de bedömningar och domslut som gäller dem själva.” Så skriver Janusz i boken Hur man älskar ett barn. Han la till den här texten när boken gavs ut i ny upplaga 1929. Då hade han varit med i diskussionerna kring en deklaration om barns rättigheter, Genevekonventionen. Den 1924 antogs av Nationernas förbund 1924. Deklarationen slog fast 5 olika rättigheter för barn men rätten att uttrycka sina åsikter fanns inte med. I boken Hur man älskar ett barn kan vi hitta fler rättigheter som Janusz menade att barn också skulle ha. Det tog 60 år innan hans förslag blev verklighet. I Förenta Nationernas Konvention om barnets rättigheter finns nämligen flera av dem med. Ytterligare 31 år senare så har barnets rättigheter blivit en del av vår svenska lag. Det är säkert Janusz nöjd över men jag tror att han är rätt besviken över att vi fortfarande, väldigt ofta, ignorerar barnens tankar och åsikter.Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kulturi1/domains/kansjalvbloggen.se/wp-content/themes/wp_ks/part-related-posts.php on line 8

Kommentera