Från bloggen...

Allmänna råd – Förskolan, 2016För ett litet tag sedan kom en reviderade upplaga av Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om förskolan. Där finns det bland annat med nya riktmärken för barngruppernas storlek. När det gäller de minsta barnen så menar Skolverket att en grupp ska bestå av mellan 6 – 12 barn beroende på hur miljön, personaltätheten och arbetssättet ser ut. Det som är bra med de här riktmärkena är just att man kopplar samma barngruppernas storlek med till exempel miljön. I de Allmänna råden kan man läsa att ”Den fysiska miljön skapar såväl förutsättningar som hinder för lek och lärande.” Och man påpekar också att ”Många platser för barn har ofta en inneboende ordning skapad av vuxna.”
Ofta gör vi väl så, vi vuxna, att vi försöker tänka ut hur vi tror att barnen vill ha det. Sällan vänder vi oss till barnen för att ställa frågan; Hur vill ni ha det?
I Kan själv! har vi försökt att tolka barnens önskemål kring hur en miljö ska vara uppbyggd för att den ska fungera för deras sätt att ta sig an sin omvärld. Det handlar bland annat om att ge tillräckligt med fri yta, tillräckligt stora delar så att barnen kan lära tillsammans, plats för vila, rätt mått på höjder och några favoriter (lutande plan till exempel).
Kan själv! vill också erbjuda miljöer som är vackra och estetiskt tilltalande med material, färg, form och utförande av hög kvalité.  För som Skolverket slår fast, säger en fysisk miljös utformning också något om vilket värde de som vistas där i har.
Hoppas, hoppas att alla beslutsfattare nu äntligen förstår hur viktigt det här är och att det är värt att satsa stort på de allra minsta.
Än så länge kan man bara ladda ned de Allmänna råden men snart kommer den ut också i tryck och då kommer den att kosta 50 kronor. Ett billigt pris för att skaffa sig goda argument för att kunna tala för barnens bästa!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kulturi1/domains/kansjalvbloggen.se/wp-content/themes/wp_ks/part-related-posts.php on line 8

Kommentera