Från bloggen...

ICIS_logo

Kan själv! vill uppmärksamma att årets Internationella Kongress för Småbarnsforskning är avklarad. Den hölls i New Orleans i USA i förra veckan. Det var en mängd nya forskningsresultat  om de allra minsta barnen som presenterades. Från Sverige berättades om ny kunskap om sambandet mellan små barns perception (dvs. deras sätt att motta och bearbeta sinnesintryck) och deras språkutveckling. De allra flesta av programpunkterna handlade om forskning kring kommunikation och språk. Det säger en del om hur viktigt vi vuxna tycker det är att små barn lär sig det talade språket. Och det är det ju. Men bland alla forskare verkar det inte vara så många som intresserar sig för det icke-verbala språk som barnen använder sig av. Det verkar mest handla om att ta reda på hur barnen hittar fram till det talade språket och det är lite synd. Deras alternativa kommunikation är så spännande och vi skulle säkert också ha glädje av att kunna använda oss av den.
I förstudien till Kan själv! – en ljudupplevelse till de allra minsta blev det tydligt hur barnen använde ljud som de framkallade för att kommunicera på olika sätt. För att påkalla uppmärksamhet eller för att skapa samhörighet.
Det hade varit roligt att få lyssna på alla dessa samtal om små barns utveckling som fördes under de här dagarna. Men jag är inte lottlös. Den 26 maj var jag på konferens om Förskolans yngsta barn och det var också roligt och väldigt stimulerande.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kulturi1/domains/kansjalvbloggen.se/wp-content/themes/wp_ks/part-related-posts.php on line 8

Kommentera