Om Kan själv!

Kan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete för barn i åldern 0-2 år som har pågått sedan 2006 och drivs av Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen. Det har resulterat i föreläsningar, handledningar och två olika utställningar, Kan själv! – en kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta och Kan själv! – en upplevelse av natur för de allra minsta. Kan själv! har fått en fantastisk respons från barn, föräldrar och förskolepersonal och från dem som haft utställningarna i sina lokaler. Utställningarna har hittills visats i 26 av Västra Götalands 49 kommuner och besökts av över 22 000 barn och medföljande vuxna.
Förstudier
I de olika förstudier som vi gjort inom Kan själv! har vi visat att det går att uppfylla de minsta barnens rätt till deltagande och inflytande även om de ännu inte utvecklat ett verbalt språk. Barnen är experterna och de förmedlar gärna sin kunskap till oss vuxna. Kunskapen använder vi för att, bland annat, skapa utställningsmiljöer där barnen själva, på sina villkor och i sin egen takt kan skapa sin egen upplevelse.
Syftet
Syftet med Kan själv! är alltid att försöka förändra den syn på små barn där de inte tillmäts så stort värde, kompetens eller kunskap. Vi vill synliggöra de minsta barnen, deras rätt till kultur som är anpassad efter deras behov och visa att de har förmåga att kommunicera, om vi tar oss tid att lyssna.
Vem som skriver?
Jag heter Ida Lagnander och är förskollärare som jobbar som pedagog i Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.  I den här bloggen berättar jag om det pedagogiska utvecklingsarbetet Kan själv! och funderar kring de allra minsta barnen och vårt förhållningssätt gentemot dem

Om webbplatsen

Tillgänglighetsredogörelse

Vårt mål är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt för så många som möjligt, oavsett personliga eller tekniska förutsättningar. Här hittar du information om hur vår webbplats fungerar.

Västra Götalandsregionens Förvaltningen för kulturutveckling står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur kansjalvbloggen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från kansjalvbloggen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Skicka e-post till kulturutveckling.kommunikation@vgregion.se
ring 010-441 42 00

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Innehåll som inte är tillgängligt
BRISTER GÄLLANDE TEXTER, BILDER, FILMER OCH DOKUMENT
 • Det finns bilder av text som saknar alternativtext.
 • Det finns text, komponenter och grafik som har för låg kontrast.
 • Det finns text som är felformaterad vilket gör den svår att läsa med hjälpmedel. Till exempel fel rubriknivåer.
 • Det finns textstycken där språk inte tydliggörs automatiskt.
 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
DELAR MED KODNINGSBRISTER SOM FÖRSVÅRAR NAVIGERING MED HJÄLPMEDEL
 • Det finns delar som saknar ledtexter och etiketter vilket försvårar för användare med hjälpmedel.
 • Det finns delar som inte har ett tydligt tangentbordsfokus. Detta gör det svårare att se vad som är markerat.
 • Det finns delar som är krångliga att styra med tangentbord.
 • Det finns tillfällen då ändring av värdet för komponenter orsakar att sidan laddas om utan förvarning.
 • Det finns komponenter med samma funktion som inte benämns konsekvent.
 • I en del formulär markeras inte fel ifyllda fält vilket försvårar för användare med skärmläsare.
 • Det finns kodproblem som försvårar användandet av hjälpmedel på delar av vår webbplats till exempel i formulär.
 • Det finns inmatningsfält där syftet med fältet inte är tydligt för hjälpmedel.
 • Innehåll som poppar upp kan vara svårt att uppfatta med hjälpmedel.
 • Det finns funktioner där klick inte går att ångra.
Hur vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kulturutveckling.kommunikation@vgregion.se
Senaste bedömningen gjordes den 24 september 2020.

Granskningsmetod

Kommentera