En kulturhistorisk upplevelse

Bild 1

Kan själv! – en kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta, den första utställningsmiljön
2006 började vi diskutera om det skulle vara möjligt att erbjuda de allra minsta barnen en utställning inom Västarvets regionala och turnerande pedagogiska verksamhet.  Vi tyckte att det fanns ett behov av att synliggöra de minsta barnen och deras rätt till kultur.
Vi ville göra en utställningsmiljö som byggde på de kulturhistoriska samlingarna som förvaras på Kulturlagret i Vänersborg. De besökande barnen skulle få en upplevelse av färger, former och material som de kanske inte möter så ofta. Utställningen skulle vara en ny och spännande miljö som barn i åldern 0-3 år kunde undersöka och utforska på sina villkor. Redan från början bestämde vi att Kan själv! skulle handla om barns deltagande och inflytande. Vi ville ha med barnen som experter för att få reda på hur de ville ha det.
Förstudie
De små barnen kommunicerar till oss genom
det de gör. Under förstudien provade vi några olika metoder för att fånga upp barnens kunskaper.
Vi var intresserade av att få reda på hur barnen rörde sig i rummet, hur de samspelade med sina kompisar och sina vuxna. Vi ville också veta hur de närmade sig okända föremål och på vilket sätt de undersökte och utforskade dem. För att få svar på våra frågor erbjöds barnen ett antal kopior av föremål från samlingarna på Kulturlagret.
Förstudien finansierades av Västarvet och Kungliga Patriotiska Sällskapets understödsfond.
Vill du läsa rapporten från den första förstudien kan du göra det här: Rapport om förstudien inför utställningen Kan själv! – en kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta
Deltagare
I vår första förstudie samarbetade vi med barn från två avdelningar på f.d Kulturförskolan i Vänersborg. Det var en förskola med kulturprofil som drevs i kommunal regi. På Trumman fanns det 14 barn, 9 pojkar och 3 flickor. Avdelningen MiniHopp hade 13 barn fördelat på 7 flickor och 6 pojkar. I båda grupperna fanns det barn från familjer med olika kulturella bakgrunder.
Besöken på Kulturförskolan gjordes under en sammanhängande period, på Trumman 2 gånger i veckan under 5 veckor och på MiniHopp en gång i veckan under tre veckor. Föräldrarna till alla barnen informerades, på sina hemspråk, om vad deras barn skulle få vara med om och de var införstådda med att all dokumentation användes som ett arbetsmaterial inför en utställning.
Utställning
Formgivare av utställningen var Lena Stammarnäs. Hon utgick från förstudiens underlag för att få ett innehåll och en formgivning som passade de minsta barnens sätt att undersöka och utforska.  I utställningen fanns det fyra små hus, en kryptunnel, ett lutande plan och en stor madrass. Inne i husen fanns det föremål och aktiviteter.
Utställningsproduktionen finansierades av Stiftelsen Framtidens Kultur, Västarvet, Kungliga Patriotiska Sällskapets understödsfond och Prins Carl Gustafs Stiftelse.
Handledning
I handledningen beskrev vi tankarna bakom utställningen, barnens medverkan och förklarade utställningens form och innehåll. Vi rekommenderade de vuxna att låta barnen styra över sitt besök i utställningen.
Handledningen trycktes på svenska och delades ut till förskolor och föräldrar under turnén
Vill du läsa handledningen så kan du göra det här: Handledning till Kan själv! – en kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta
Turné
Mellan 14 september 2008 och 25 maj 2011 turnerade Kan själv! – en kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta till 20 platser i 19 olika kommuner i både Västra Götalandsregionen och utanför. Undre turnén besöktes utställningen av 19 002 barn och medföljande vuxna. Kan själv! uppmärksammades i press och media och nominerades av Forum för utställare till årets utställning 2011.
Avslut
När utställningens turné avslutades så lämnades några av delarna till Förskolan Viljan i Ytterby, Kungälvs kommun. Där finns de fortfarande som en del av inomhusmiljön på avdelningen Blåbäret där barn i åldern 1-2 år går. 

 

Comments are closed.