En upplevelse av natur

Kan själv natur översikt

Kan själv! – en upplevelse av natur för de allra minsta, den andra utställningsmiljön
2010 var det dags att planera för ännu en Kan själv! utställning. Efterfrågan på en ny variant var stor från de kommuner som haft den första utställningen och från de som inte kunnat få den. Under turnén med den första utställningen blev vi medvetna om skillnaderna i hur barn i 3-årsåldern tog sig an utställningen jämfört med de barn som var yngre. Vi bestämde att sänka åldersgränsen ytterligare och låta utställningen vända sig till barn i åldern 0-2 år.
Förstudie
Vi ville vidareutveckla arbetet med delaktighet och demokrati tillsammans med de minsta barnen, genom att samarbeta med barn kring ett specifikt ämne.
Genom den här förstudien utvecklade vi de metoder för inflytande för de allra minsta som vi började använda i den första förstudien. Barnen gavs möjligheter att tala om vad de tycker är spännande och intressant för dem när det gäller natur. Vi vuxna var intresserade av att få veta vad det är i naturen som tilltalar de allra minsta barnen. Hur ser deras möte med naturen ut och hur använder de sitt undersökande och utforskande sätt i det mötet?
Vill du läsa rapporten från den andra förstudien kan du göra det här: Rapport inför utställningen Kan själv! – en upplevelse av natur för de allra minsta
Provbygge
Vi genomförde också ett provbygge som vi provade tillsammans med de deltagande barnen.
Vill du läsa rapporten från provbygget så finns den i Rapport inför utställningen Kan själv! – en upplevelse av natur för de allra minsta
Förstudien och provbygget finansierades av Statens Kulturråd.
Deltagare
Vi genomförde förstudien tillsammans med barn på förskolan Storken, avdelningen Dunet i Trollhättan och förskolan Viljan, avdelningen Blåbäret i Ytterby.Dessutom genomförde vi fältstudier på Göteborgs Naturhistoriska museum och vid Barnens Zoo i Slottskogen.
Utställning
Det var Lena Stammarnäs som formgav den andra utställningen. Hon utgick ifrån rapporten från förstudien och tog fasta på att barnens möten med naturen är väldigt fysiskt. I förstudien blev det väldigt tydligt hur gärna barnen sökte upp och hittade vatten och Lena lyckades att få med rinnande vatten i utställningen. Utställningen bestod av 4 delar, Grottan, Hällen, Boet, Skogen som representerade en årstid var. Dessutom fanns det ett Stenblock och en mängd stenar av ull i olika storlekar. Små barn vill ha tillgång till mindre föremål som de kan jämföra, sortera, organisera, flytta runt och plocka i och ur. I denna utställning fanns det förutom ullstenarna en mängd löv av skinn och ägg i olika material.
Handledning
I handledningen beskrev vi tankarna bakom utställningen, hur barnens medverkan gått till och vi förklarade utställningens form och innehåll. Handledningen rekommenderade också de vuxna att låta barnen styra över sitt besök i utställningen.
Handledningen trycktes på svenska med översättningar på somaliska, arabiska och engelska. Den delades ut till förskolor och föräldrar under turnén.
Vill du läsa handledningen så kan du göra det här: Handledning till Kan själv! – en upplevelse av natur för de allra minsta
Turné
Mellan 20120901- 20131106  turnerade Kan själv! – en upplevelse av natur för de allra minsta till 17 olika kommuner i både Västra Götalandsregionen och utanför. Under turnén besöktes utställningen av 8 604 barn och medföljande vuxna.
Avslut
När utställningens turné avslutades så lämnades nästan hela utställningen till Förskolan Viljan i Ytterby, Kungälvs kommun.

 

Kommentera