En upplevelse i Norrbotten

UK_boek2_Västergötlands museum_Kan Själv_Luleåbesök_1.jpg

Det här är berättelsen om Norrbottens museums väg till en egen Kan själv! utställning.
I november 2013 hade vi besök av personal från Norrbottens museum i Luleå. Det var utställningsproducent Katali Jarefjäll, pedagog Ida Renlund och utställningstekniker Gunnar Renlund som kom till Västergötlands museum i Skara för att titta på utställningen Kan själv! – en upplevelse av natur. Katali hade tagit kontakt med oss för att undersöka möjligheterna till ett samarbete kring en Kan själv! utställning för Norrbotten.
Deras besök resulterade i en överenskommelse mellan Norrbottens museum och Västarvet som innebär att det kommer att produceras en utställning enligt den Kan själv! modell som Västarvet utvecklat. Här kan du läsa en intervju med Katali Jarefjäll om överenskommelsen.

Förstudie
Tidig vår 2014 startade de upp sin förstudie genom att ta kontakt med två förskolor, Seskarö förskola i Haparanda och Hägerns förskola i Luleå. Så här beskriver de själva syftet med sin förstudie:
”Genom förstudien vill vi öka våra kunskaper om hur vi skapar en utställning för små barn. Kunskaperna får vi genom litteraturstudier men framför allt av barnen själva. Det är deras medverkan i projektet som är a och o för resultatet. Det är en viktig uppgift och en utmaning för projektgruppen att förvalta barnens bidrag ända fram till att slutprodukten/utställningen är klar.”
Förutom ett första ”lära känna-besök” genomfördes fem observationstillfällen då barnen presenterades för olika föremål som liknar sådana som finns i museets samlingar. Förskolegruppen från Hägerns förskola gjorde också ett besök i Norrbottens museums lekmiljöer ”Sjalljo” och ”Förr i tiden”. Alla dessa besök dokumenterades med film och foto. Förstudien presenterades fint i Norrbottens landstings personaltidning Insikt.

IMG_4152

17 mars 2014 var det vår tur att besöka Luleå. Västarvets pedagog Ida Lagnander reste dit för att vara med på uppstarten inför Norrbottens Kan själv! arbete. Det var inbjudna pedagoger från kommunala museer i Norrbotten, personal från Norrbottens museum och förskolepersonal. Ida Lagnander berättade om Västarvets Kan själv!, om förstudierna, utställningarna, förhållningssätt och delade med sig av sina kunskaper om små barn.
Norrbottens museums pedagog Ida Renlund berättade om den förstudie som de genomfört tillsammans med barnen från Seskarö förskola och Hägerns förskola.
Under försommaren 2014 färdigställde de sin rapport från förstudien. Vi hjälpte till med respons och synpunkter på upplägg och innehåll. Rapporten finns att läsa här.

Formgivning

besk-bro-passage-skiss

”Förstudiens resultat är ett underlag för den kommande utställningsproduktionen. Här finns svar och riktlinjer för utställningens gestaltning vilket gör att formgivare och andra medarbetare i utställningsproduktionen ska använda förstudiens resultat som utgångspunkt i utställningsarbetet.” Det här fick formgivare Lina Sporrong förhålla sig till under formgivningen.

Utställningsproduktion

20151209_160732

Hösten 2014 fick vi ett litet nedstämt mejl om att de hade svårigheter med att få ihop tillräckligt med medel för att genomföra produktionen av utställningen och vi försökte stötta så gott vi kunde med erfarenheter från vårt budgetarbete och våra ansökningar. Så i december 2015 ramlade pengarna in! Norrbottens museum fick 1 375 000 kronor från PostkodLotteriets Kulturstiftelse med den här motiveringen:
”Med delaktighet och inflytande fyller Kan själv! ett tomrum i dagens kulturutbud och utställningen blir en spännande upplevelse för de allra yngsta. Samtidigt skapar samarbetet mellan Norrbottens museum och Norrbottens Hembygdsförbund nya och viktiga mötesplatser för alla Norrbottens familjer med små barn.”
I Piteå – Tidningen kan man läsa att de nu äntligen kan avsluta produktionen. Utställningen Kan själv! – kulturhistoriska möten kommer att finnas på Norrbottens museum 19 februari – 10 april 2016 för att sedan gå ut på turné till kommunerna i Norrbotten.
Vi önskar den norrbottniska Kan själv! lycka till på vägen och det ska bli väldigt spännande att följa deras resa.

Så här presenterar Norrbottens museum utställningen Kan själv! – kulturhistoriska möten
Hur kan de allra yngsta ges möjlighet att uppleva, utforska och erövra sitt eget kulturarv? Frågan har utgjort fröet till vår projektidé och är den som driver oss framåt. Utställningens olika delar hämtar inspiration från kulturer i Norrbotten genom föremål, gestaltningar och associativa element som bygger på mönster, färger och former ur Norrbottens museums samlingar.
Utställningen ger möjligheter för barnen att i form och innehåll möta sitt kulturhistoriska arv utifrån sin egen nivå och erfarenhet. Barn från Seskarö förskola i Haparanda och Hägerns förskola i Luleå har själva varit delaktiga i processen och utställningen är utformad efter barnens behov och önskemål.

Utställningen handlar om kulturhistoriska möten. Dåtid möter nutid. Element från tornedalsk, samisk, romsk och svensk kultur möter varandra på ett lekfullt sätt. Men framför allt handlar det om att respektera barnen. I enlighet med Norrbottens museums slogan, i dåtid, nutid, framtid – alltid.

Under turnén med utställningen kommer Hembygdsrörelsen att  göra riktade informationssatsningar till de medföljande vuxna med syfte att väcka intresse för hembygden och den lokala kulturmiljön.

Kontakt och information:
Ida Renlund, projektledare och museipedagog, Norrbottens museum
0705 – 15 13 38
ida.renlund@nll.se
https://kansjalvblogg.wordpress.com/
http://norrbottensmuseum.se/utstaellningar-program/utstaellningar/kan-sjaelv-kulturhistoriska-moeten.aspx

Kommentera