En ljudupplevelse

IMG_6655Kan själv! en ljudupplevelse för de allra minsta, den tredje utställningsmiljön
Det finns fortfarande en stor efterfrågan på nya Kan självutställningar. Med utställningen Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta vill vi fortsätta att ge de minsta barnen bra kulturupplevelser som är anpassade efter deras önskemål och behov.
Precis som inför de andra två utställningarna har vi genomfört en förstudie för att få ett underlag till formgivning och innehåll.
Förstudien
Ett litet barns ljudvärld ser annorlunda ut än vår vuxna och den här förstudien har hjälpt oss att förstå och se skillnaderna. Syftet har framför allt varit att få ta del av barnens kunskaper om sitt ljudskapande. Vi har lärt oss vilka ljud barnen föredrar, vilka verktyg/föremål de helst använder i sitt ljudskapande och hur de samspelar kring ljud, rytm och rörelser. Under förstudien har vi också tittat på hur vuxna i barnens närhet bemöter de små barnens ljudskapande i vardagen. Vi tror att bemötandet har en stor betydelse för hur barnet fortsätter att utforska och använda ljud under sin uppväxt.
Förstudien genomfördes under våren 2013 i samarbete med Kultur i Väst och tonsättaren Johan Svensson. Tack vare det har vi fått in en annan profession i projektet. Johan Svensson har genom sina erfarenheter och andra perspektiv tillfört projektet ytterligare kunskaper.
Resultatet av förstudien presenterar vi i en skriven rapport som du kan läsa här: Kan själv! en ljudupplevelse, Förstudie
Förstudien har finansierats av Statens musikverk, Musikplattformen. Utan deras stöd hade vi inte haft någon möjlighet att samarbeta med tonsättaren Johan Svensson.
Deltagare
I förstudien deltog, förutom Västarvets pedagog Ida Lagnander och tonsättare Johan Svensson, 32 barn i åldern 4 månader – 3,4 år. 15 barn var från Solgårdens förskola i Skene, Marks kommun. 15 barn var från förskolan Viljan i Ytterby, Kungälvs kommun och 2 barn mötte vi i deras hem.
Utställning
Den tredje utställningen är formgiven av Tofte Lamberg. Han har utgått från förstudiens rapport och skapat en utställning där besökande barn kan utforska och skapa ljud som vi förstått är intressanta för de minsta barnen. Utställningens 6 olika delar är uppbyggda av en mängd trätrianglar. I utställningen finns det vibrationshögtalare och störningsljud att undersöka. Det finns gott om olika material och föremål att ljudskapa med. På en plats kan barnen spela tillsammans, som en orkester, om de vill det och de kan skapa ljud med sina rörelser inne i ett litet rum. Vill de lyssna och känna på hjärtslag så kan de göra det och på flera ställen finns det gömda ljud.
Turné
Utställningen är nu inne på sitt andra turnéår. Hittills har den varit på 10 olika platser och det är över 6000 barn och medföljande vuxna som besökt den. 2016 kommer utställningen att besöka 9 platser till och vi har börjat boka in 2017. Det är en stor efterfrågan och det är vi så klart glada över men en utställning för små barn håller inte hur länge som helst. Därför är vi tacksamma för att Västra Götalandsregionen beviljat oss medel för att göra en kopia av utställningen. Det gör det möjligt att tillgodose alla kommuner i Västra Götaland som vill ha den. Dessutom kan vi nu också erbjuda den utanför regionen och vi hoppas till och med att den ska få komma utomlands.

 

Kommentera