Janusz Korczac

Janusz Korczak var en polsk läkare som sadlade om till pedagog eftersom han ansåg att han skulle kunna göra mer nytta för barnen på det sättet. Under första världskriget skrev han boken ”Hur man älskar ett barn” samtidigt som han jobbade ute i fält. Janusz var en av idégivarna till Genèvekonventionen 1924 som var ett första försök till en internationell överenskommelse om barns grundläggande rättigheter. Många av Janusz idéer kring barns rätt till att uttrycka sina egna åsikter och att bli respekterade hittar man i FN`s konvention om barnets rättigheter.
Efter kriget blev han föreståndare för två olika barnhem i Warzawa, det ena hamnade så småningom inne i det judiska gettot Teresienstadt, det andra utanför. Han skrev debattartiklar, flera böcker (Barnets rätt till respekt, Lille Kung Mattias, När jag blev liten igen), gav ut en tidskrift (Maly Przegod, Lilla Revyn) där det var barn och unga som skrev allt (han hade över 2000 skribenter i Polen och utomlands), han sände ett radioprogram.
Båda barnhemmen drevs demokratiskt dvs. det gjordes inte någon skillnad mellan barn och vuxna, alla hade samma rättigheter och skyldigheter.
Janusz tanke var att pedagogik ska användas för att skapa en välfärd för barnet inte för att forma barn som passar staten, kyrkan eller vuxenvärlden.
I Sverige finns Korczaksällskapet vars syfte är att sprida information om Janusz Korczak, att verka för att hans skrifter översätts och publiceras, att stödja dokumentation om Korczak genom bibliotek, arkiv med mera, samt att arrangera möten och vetenskapliga konferenser kring barn och barns villkor.

Kommentera