Förebilder

Kan själv!´s förebilder

Alla barn i ålder 0-2 år
För att det är de som är experterna. Ingen annan vet hur det är att vara 0 – 2 år idag.

Föräldrar och förskolepersonal
För att de är så generösa. Utan deras positiva inställning till Kan själv!, deras godkännande av barnens medverkan, deras mod att släppa in oss i deras vardag och avsätta tid för oss hade vi inte kunna genomföra våra förstudier.

FN´s konvention om barnets rättigheter
För att den ger oss kraft bakom argumenten som behövs för att kunna driva Kan själv! framåt.
Läs gärna mer i:
Konventionen om barnets rättigheter-med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, Socialdepartementet, 2014, http://www.ud.se/sb/d/108/a/234752

Janusz Korczak
För att vi har allt att lära av honom när det gäller förhållningssätt och bemötande av, framför allt, de allra minsta barnen.
Läs gärna mer i:
J. Korczak, Barnets rätt till respekt, Bokförlaget Natur och Kultur, 2011

Daniel Stern
För att han gör det möjligt för oss att åtminstone försöka förstå hur det är att uppleva världen när man är som allra minst.
Läs gärna mer i:
D.Stern, Ett litet barns dagbok, Bokförlaget Natur och Kultur, 2011

Lars H Gustavsson
För att han så förbehållslöst står på barnens sida och ger goda argument till varför vi också ska göra det.
Läs gärna mer i:
L.H.Gustavsson, Förskolebarnets mänskliga rättigheter, Studentlitteratur, 2011

Elisabeth Englund
För att hon visar att FN´s konvention om barnets rättigheter kan vara ett pedagogiskt verktyg som förbättrar ett pedagogiskt arbetssätt……..inte försvårar.
Läs gärna mer i:
E.Englund, Barnets bästa i främsta rummet – en pedagogisk utmaning?, Liber, 2009

Leif Havnesköld och Pia Risholm Mothander
För att de på ett enkelt sätt förklarar vad som händer i de minsta barnens knoppar och kroppar under de första åren av ett barns liv.
Läs gärna mer i:
L.Havnesköld, P.Risholm Mothander, Utvecklingsspykologi, Liber, 2009

Barn & Babylabbet vid Uppsala Universitet
För att de har ett så underbart förhållningssätt gentemot de allra minsta barnen, är så intresserade av barnens kunskaper om hur det är att vara liten och sen förmedlar det till oss vuxna.
Läs gärna mer på deras hemsida:
http://psyk.uu.se/forskning/forskargrupper/child-and-baby-lab/

Kommentera