Från bloggen...

På fredag den 29 maj kommer Kan själv! att delta på en konferens som arrangeras av Högskolan Väst i Trollhättan, Barn och unga i fokus – forskning möter praxis.
Syftet med konferensen är att erbjuda ett forum där forskning möter praxis. Pågående och genomförda forskningsprojekt presenteras tillsammans med projekt kring barn och ungdomar från en rad verksamhetsfält. Konferensen vänder sig till forskare, lärare och studenter, såväl som till yrkesverksamma, politiker och frivilligorganisationer.
Jag ska berätta om hur vi har arbetat med små barns delaktighet och inflytande under arbetet med alla Kan själv! utställningarna i ett gruppseminarie. Förutom Kan själv! kommer där att presenteras en forskning om El Sistema körerna och orkestrarna i Sverige som drivs av Åsa Bergman på Göteborgs Universitet och från Högskolan Väst och Karlstads Universitet kommer Ulrika Andersson Hval och Ulrika Stibe att tala om hur barndom och migration görs synlig i barnlitteraturen.
Allt som allt är det 20 olika projekt som deltar!

Kommentera